อัลบั้มภาพ "อบรม เชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร (e-LAAS) ประจำปี 2"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > อบรม เชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร (e-LAAS) ประจำปี 2 ( ประกาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 )
 
อบรม เชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร (e-LAAS) ประจำปี 2560 วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร