อัลบั้มภาพ Big Cleaning Day
* อัลบั้ม *
Big Cleaning Day
Big Cleaning Day
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ธันวาคม 2561
โครงการ  ทำดีเพื่อพ่อสานต่อปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต
โครงการ ทำดีเพื่อพ่อสานต่อปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 166 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2561
อบรม เชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอม
อบรม เชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอม
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2560
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็
(จำนวน 38 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพฯ
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพฯ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2559

วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2559
การฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
การฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
(จำนวน 64 รูป ชมแล้ว 104 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กันยายน 2559
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2559
ถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ณ วัดยางาม ต.หนอง
ถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ณ วัดยางาม ต.หนอง
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กรกฏาคม 2559
อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา เสริมสร้างความ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา เสริมสร้างความ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2558
ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาในเขตตำบลหนองไทร
ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาในเขตตำบลหนองไทร
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558
พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  รุ่นที่ 7/ 2558
พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 7/ 2558
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มีนาคม 2558
โครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดตำบลหนองไทร
โครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดตำบลหนองไทร
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2556
งานกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ปี 2556
งานกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ปี 2556
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2556

งานวันเด็ก ประจำปี 2555
งานวันเด็ก ประจำปี 2555
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2555
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2554
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2554
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2554
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2554
[ 1 ][ 2 ]  >  >>