อัลบั้มภาพ : โครงการ ทำดีเพื่อพ่อสานต่อปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก